Talselskabet ApS
welcome to our website

På grundlag af vores mange års erfaring som ledere og virksomhedsejere har vi mulighed for at levere en bred vifte af tillægsydelser der ikke er normale for bogføringsbureauer.

Såfremt kunden ønsker det kan vi således tilbyde:  

 • Generel ledelsesrådgivning
 • Udarbejdelse af økonomiske analyser så som regnskabs- og investeringsanalyser
 • Forslag til omkostningseffektivisering
 • Hjælp til fastlæggelse af strategi og strategianalyser
 • Forslag til forretningsudvikling og udarbejdelse af forretningsplan
 • Assistance vedrørende fremskaffelse af kapital
 • Ledelsesrådgivning og sparring
 • Bestyrelsesarbejde

Vi har lang erfaring i at udarbejde analyser og inden for ledelse: Eksempelvis har vi tidligere udarbejdet følgende typer analyser:  

Regnskabsanalyse:  

 • Hvordan er den økonomiske situation i virksomheden?
 • Hvor tjener virksomheden pengene?
 • Er der mulighed for reduktion i omkostningerne?
 • Er der faresignaler?
 • Hvor kan man forbedre driften?
 • Hvordan har virksomhedens økonomiske udvikling været de senest år eller måneder?

Likviditetsanalyse:

 • Hvor bliver pengene bundet?
 • Er der mulighed for at forbedre likviditeten?

Markedsanalyse:  

Beskriver og analysere forholdene på et givet marked for på denne måde at kortlægge virksomhedens muligheder for indtjening på dette marked.

Strategianalyser:  

Hvilken strategisk situation befinder virksomheden sig i og hvilke muligheder for fremtidig udvikling kan man beskrive for virksomheden.

 
Talselskabet ApS
Bogføring & regnskab
Analyse & rådgivning
Om os
Hvad koster det
Kontakt os