Talselskabet ApS
velkommen til vores hjemmeside

Talselskabet tilbyder at:

 • Dit bogholderi altid vil være ført ajour og nøjagtigt.
 • Sende korrekte fakturaer til dine kunder hurtigt.
 • Sørge for at rykke dine kunder for betaling.
 • Kreditorerne vil blive betalt til tiden og du undgår at betale dyre renter.
 • Indberette og betale moms m.m. til tiden.
 • Du til enhver tid vil kunne få et korrekt og retvisende regnskab.
 • Sørge for at løn beregnes korrekt og betales til tiden.

Vi kan arbejde både hos dig og hos os selv så du behøver ikke at bruge dyre kvadratmeter, kontorudstyr eller systemer på at administrere.

 

Vi tilbyder følgende ydelser:

Finansbogføring uden debitor- og kreditorstyring:

Bogføring af samtlige bilag, bankafstemning, momsopgørelse og momsafstemning.

Finansbogføring med debitor- og kreditorstyring:

Bogføring af samtlige bilag, bankafstemning, momsopgørelse, momsafstemning og afstemning af debitorer samt kreditorer.

Debitor- & kreditorstyring: 

Mangler du tid eller har du ikke lyst til at rykke dine kunder, kan vi hjælpe dig. Får du mange rykkere, selvom du godt kan betale? Måske mangler du overblikket til at vide, hvornår hvad skal betales. Eller kan det betale sig at betale nogle kreditorer hurtigere og opnå kontantrabatter?

Likviditetsstyring: Vi kan hjælpe med at besvare spørgsmål som:  

 • Hvordan ser likviditeten ud i den kommende periode?

 • Er en midlertidig forhøjelse af kassekreditten nødvendig eller kan vi/du selv løse problemet ved en ændret rykker- eller betalings-procedure?

 • Eller er der plads til nye investeringer?

Vi kan også hjælpe med at udarbejde et likviditetsbudget og gennemføre den løbende opfølgning.

Lønadministration:  

Vores standard platform giver dig mulighed for at bevare den grad af kontrol, som du ønsker. De værktøjer vi bruger til lønadministration, giver dig mulighed for at få et hurtigt overblik og at udføre detaljeret kontrol.

Talselskabet sørger for:

 • Indsamling og behandling af det nødvendige input til lønkørslerne

 • Godkendelse af lønnen efter de retningslinjer der er fastlagt af kunden

 • Afregning af A-skat, AM-bidrag, barsel og løn mv.

 • Indberetning til offentlige myndigheder

 • Bogføring og afstemning af lønnen

Budgettering: 

Budgettet beskriver forventningerne til fremtiden, i hvilken retning man gerne vil drive virksomheden og ikke mindst om størrelsen af indtægter, omkostninger og udgifter. Vi kan hjælpe med at udarbejde budgettet eller give sparring på det eksisterende budget.

Budgetkontrol: 

Vi kan følge op på budgettet og se om målene er nået. Hvis ikke kan vi analysere hvad der gik galt og komme med forslag til hvordan en lignende situation undgås i fremtiden.

Afstemning: 

Bogfører I selv, men er usikre på at alt bliver bogført korrekt, kan vi hjælpe med afstemninger. Afstemning af bogholderiet fortæller både om alt det er ført rigtig, men også om det som er ført forkert.

Periode & årsregnskab: 

Vi kan udarbejde periode- og årsregnskaber, men foreslår normalt at en revisor udfører opgaven. Vi har samarbejde med kompetente revisorer, som vi henviser til, hvis kunden ønsker dette.

Talselskabet kan også gennemføre analyser af virksomheden som f.eks.:

 • Likviditetsanalyse: Hvor kommer pengene fra? Hvad bliver pengene brugt til?

 • Regnskabsanalyse: Hvordan går det med virksomheden? Er der områder hvor den taber penge? Bliver investeringen forrentet?

 • Konkurrentanalyse: Hvordan udvikler konkurrenterne sig i forhold til jeres virksomhed?

 • Se for yderligere information om analyser og rådgivning under fanebladet: Analyse og rådgivning

 

 
Talselskabet ApS
Bogføring & regnskab
Analyse & rådgivning
Om os
Hvad koster det
Kontakt os